Helhetssyn på energitillförsel och energihushållning i samspel

Energitillförseln samspelar med energihushållning för
att täcka energibehov.

Startsida

Kontakta oss:

Dag Henning
Optensys Energianalys AB

Gjuterigatan 1D

582 73 Linköping

tel  013 - 10 59 22

mobil  070 - 536 59 22

e-post  dag.henning[at]optensys.se

English      contact   model   projects   presentations

Ett

fristående

företag

 i

Optensys Energianalys AB är ett energikonsultföretag som

• utarbetar scenarier för mer uthållig energiförsörjning

• optimerar el- och fjärrvärmeproduktion

• utför omvärldsbevakning av energipriser, styrmedel och regelverk

• tar fram energiplaner och klimatstrategier för
lägre energianvändning och utsläpp

• utvecklar beräkningsmodeller för energisystem

• kartlägger energibehov och energiresurser

• utför kostnads-nyttoanalyser av spillvärme
för fjärrvärmeproduktion

• ger utbildning om energifrågor

 

Optensys gör bl a scenarier med olika energikällor, energistandard och koldioxidutsläpp, för t ex stadsdelar och kommuner, som diskuteras med
olika aktörer i workshops.

 

Optensys erbjuder även tjänster som behandlar:

• Energisystemanalyser

• Effektivare energianvändning

• Energisystemets allmänna utveckling

• Utveckling av bebyggelse och fjärrvärme,
bl a energifrågor i fysisk planering

 

Optensys använder en egen modell för optimering av energisystem (MODEST) som minimerar kostnaden för att täcka energibehov och bl a kan beräkna hur el och fjärrvärme bör produceras med olika anläggningar.

 

Optensys Energianalys eftersträvar en helhetssyn på energisystem och analyserar samspel mellan energitillförsel och energihushållning, byggnader och energibolag samt Sverige och omvärlden.