Helhetssyn på energitillförsel och energihushållning i samspel

Energitillförseln samspelar med energihushållning för
att täcka energibehov.

Startsida

Kontakta oss:

Dag Henning
Optensys Energianalys AB

Örngatan 8C

582 39  Linköping

tel  070 - 536 59 22

e-post  dag.henning[at]optensys.se

English      contact   model   projects   presentations

Ett

fristående

företag

 i

Optensys Energianalys AB var ett energikonsultföretag som 2005-2015

• utarbetade scenarier för mer uthållig
  energiförsörjning

• optimerade el- och fjärrvärmeproduktion

• utförde omvärldsbevakning av energipriser, styrmedel och regelverk

• tog fram energiplaner och klimatstrategier för
lägre energianvändning och utsläpp

• utvecklade beräkningsmodeller för energisystem

• kartlade energibehov och energiresurser

• kunde utföra kostnads-nyttoanalyser av spillvärme
för fjärrvärmeproduktion

• gav utbildning om energifrågor

 

Optensys gjorde bl a scenarier med olika energikällor, energistandard och koldioxidutsläpp, för t ex stadsdelar och kommuner, som diskuterades med
olika aktörer i workshops.

 

Optensys erbjöd även tjänster som behandlade:

• Energisystemanalyser

• Effektivare energianvändning

• Energisystemets allmänna utveckling

• Utveckling av bebyggelse och fjärrvärme,
bl a energifrågor i fysisk planering

 

Optensys använder en egen modell för optimering av energisystem (MODEST) som minimerar kostnaden för att täcka energibehov och bl a kan beräkna hur el och fjärrvärme bör produceras med olika anläggningar.

 

Optensys Energianalys eftersträvar en helhetssyn på energisystem genom att bl a beakta samspel mellan energitillförsel och energihushållning, byggnader och energibolag samt Sverige och omvärlden.